Flyer Oliebollen & Bubbles Drive-Through

Van de Voorzitters

Beste Leden,

Op het moment van schrijven van dit bericht lopen de besmetting cijfers van corona nog elke dag op en zitten we inmiddels in een tweede Lock down.

Je kunt in de samenleving merken dat we meer moeite krijgen om ons aan alle regeltjes te houden en we willen allemaal ons oude leventje terug. Op dit moment verlangen we naar simpele dingen die we voor corona als normaal beschouwden. Je kunt je nu bijna niet voorstellen dat je zou afmelden voor een wedstrijd omdat je iets anders te doen hebt en ik denk dat als we nu een ledenvergadering zouden hebben, we een presentiescore van 100% zouden hebben.

Voorlopig hoeven wij helaas nog niet aan voetbal te denken en dat brengt mij op ons jaarlijkse “Henk van Ginkel Oliebollentoernooi” wat dit jaar zoals jullie zullen begrijpen helaas geen doorgang kan vinden. De laatste editie was een meer dan geslaagde sportieve en gezellige middag en een mooie start van de feestdagen. Helaas, dit jaar is alles anders en zullen we onze Kerstdagen, maar ook Oud en Nieuw in huiselijke kring moeten vieren.

Nu klinkt bovenstaand verhaal natuurlijk als een drama, maar het is niet meer dan “vervelend” als je het afzet tegen wat er achter de deuren van bijvoorbeeld zorgcentra gebeurt, bij mensen die alleen zijn maar ook de economische malaise die de diverse bedrijfstakken ondervinden in deze tijd.

Gebruik de vrije tijd, die ontstaat doordat we niet kunnen voetballen om iemand in je omgeving te bezoeken of geef eens een belletje. Doe eens gemakkelijk met eten en bestel bij de lokale horeca, zij zullen dit zeker waarderen.

Laten we, zeker in de aankomende periode, met de Kerstgedachte in ons achterhoofd, of je nu gelovig bent of niet, naar elkaar omkijken en elkaar bijstaan. Vooruitgang Is Ons Doel, nu even niet op het veld maar om door deze waardeloze periode heen te komen.

Afgelopen zaterdag zag in de flyer van Peter en Cynthia over de Oliebollen & Bubbles Drive-Through die zij organiseren op 30 en 31 december bij Dorpshuis “de Veenkluit”

Het zou natuurlijk een prachtig gebaar zijn als iedereen die zijn oliebollen normaal gesproken bij de Protestantse Kerk bestelt, dat dit jaar bij onze plaatselijke horeca doet.                                          Zie voor meer informatie de flyer die je door de bus hebt gekregen of de foto op onze website.

Als Kerst/Oudejaars gebaar bieden wij alle leden van V.I.O.D. vijf oliebollen aan. Je kunt deze gratis afhalen (of toevoegen aan je bestelling natuurlijk) op 30 of 31 december. Wel even van tevoren bestellen natuurlijk bij Peter of Cynthia.

Namens jullie bestuur, blijf gezond, pas op elkaar en probeer ondanks alles te genieten van de komende feestdagen. Laten we ons na deze Lock down en eventuele vaccinatie richten op een mooi lustrumjaar 2021

Namens bestuur,

Leen en Albert

 

Van de Voorzitters

Beste Leden,

Wat hadden wij, Leen en ik, dolgraag namens het bestuur nu een positief verhaal rond gestuurd;

Een nieuw seizoen, lekker trainen, nieuwe competitie met een razend enthousiaste nieuwe trainer Sidney Bontrop. Lekkere grasmat en zicht op een nieuwe accommodatie in de nabije toekomst.

Helaas loopt het allemaal geheel anders, na een seizoenstart die al in het teken stond van beperkingen en maatregelen rondom corona, zitten we inmiddels midden in de tweede lock-down.

Dan wel geen totale lock-down, maar genoeg om bijna alle verenigingsleven en sociale activiteiten geheel lam te leggen. Opnieuw een behoorlijke klap voor velen op zakelijk en sociaal gebied, na de behoorlijke tik die we in het voorjaar al te verduren hebben gehad. Wel een noodzakelijke maatregel vind ik, als je ziet hoe dichtbij het virus ook in onze vereniging inmiddels had weten te komen.

Het is soms moeilijk, ook voor mij, om alle opgelegde maatregelen te snappen en te accepteren. We willen allemaal zo graag ons “normale” leven van voor maart dit jaar weer oppakken.

Helaas lijkt het erop dat dit nog even gaat duren en dus zullen we samen moeten volhouden en zal het straks zeker weer Vooruit gaan, dat moet ons Doel zijn. Laten we er het vertrouwen in hebben dat we volgend jaar gezamenlijk een fantastisch feest kunnen vieren ter ere van het 50 jarig bestaan van onze vereniging.

Op onze jaarlijkse ledenvergadering hadden we dit jubileum inmiddels op de agenda staan om vast een klein clubje mensen warm te maken de organisatie van dit feest op te pakken. Die leden vergadering komt er voorlopig nog even niet hebben we afgelopen week besloten. Het is niet verantwoord, ook al is de vergadering meestal niet zo groot,  om deze op dit moment “live” te houden. Digitaal is een optie maar zou waarschijnlijk een erg eenzijdig verhaal opleveren.

We schuiven de vergadering daarom nog even door, vertrouwend op betere tijden. Ook de inning van de contributie voor seizoen 2020/2021 schuiven wij nog even voor ons uit,  totdat we weten wanneer we met zijn allen weer “de wei” in mogen.  

Min of meer noodgedwongen draag ik de voorzitters hamer dan ook nog niet fysiek over aan Leen en lopen we nog even gezamenlijk op de komende periode.

Klein lichtpuntje in deze tijd is dat het ontwerp van het nieuwe Dorpshuis wat op de plaats van het deel te slopen school zal komen gereed is en de omgevingsvergunning inmiddels is aangevraagd.  Onderaan dit bericht staan drie linkjes waar een kleine impressie van ons nieuwe onderkomen zichtbaar is.

Blijf gezond, let op jezelf en op elkaar, we spreken elkaar zeker en houd moed en vertrouwen

Namens bestuur,

Leen en Albert,

Impressie Concept ontwerp Dorpshuis

000n_A_18015DO_concept_20200605    ;   100n_A_18015DO_concept_20200605   ;    200n_A_18015DO_concept_20200605

Grote Clubactie 2020.

Ook dit jaar doet csv VIOD weer mee aan de Grote Clubactie 2020. Vanaf 19 september 2020 mogen de loten weer verkocht worden en komen onze kanjers van VIOD JO12 bij U aan de deur voor de verkoop van de loten. De loten kosten € 3,00 per stuk en er zijn weer super mooie prijzen te winnen zoals de HOOFSPRIJS € 100.000,00 of een auto. Een lot geeft ook vele voordelen zoals 8 boeken cadeau of € 12,00 korting per Bobbejaanland ticket voor 5 personen! Dus reden te meer, steun onze club door zoveel mogelijk loten te kopen, 80% van de opbrengst komt ten goede aan csv VIOD. Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Gerard van Houten VIOD scheidsrechter van het jaar!

Gerard van Houten, is met een zeer hoog gemiddelde van maar liefst 8,62, de beste VIOD clubscheidsrechter van het seizoen 2019 – 2020 geworden. Hij is hiermee de opvolger van Edwin van Loenen die deze keer genoegen moest nemen met de 2e plaats, ook niet verkeerd. Edwin kwam met een gemiddelde van 8,58 net iets te kort voor het prolongeren van de titel. Sjoerd v.d. Vaart wist met een gemiddelde van precies een 8 beslag te leggen op de 3e plek.

Om mee te mogen dingen naar de titel VIOD scheidsrechter van het jaar moeten er minimaal 3 wedstrijden zijn gefloten. De wedstrijden van de JO9  telden niet mee. Deze wedstrijden werden gefloten door een spelbegeleider.

Dit seizoen werden er in totaal ruim 60 thuiswedstrijden gefloten door de clubscheidsrechters van VIOD, minder dan gebruikelijk maar dat kwam natuurlijk door de corona crisis. VIOD laat bij alle thuiswedstrijden de bezoekende vereniging de VIOD clubscheidsrechter beoordelen met een cijfer tussen de 0 en de 10. Ook dit seizoen waren de beoordelingen weer hoog, zo werd er bijvoorbeeld maar liefst 4 keer een 10 gegeven. Deze eer viel ten beurt aan Edwin van Loenen, Rutger de Graaf, Floren van Luipen en Dylo van Houten.  Een geweldig compliment aan alle clubscheidsrechters van VIOD dus. Hierbij dan ook nog een woord van dank aan alle scheidsrechters die dit seizoen één of meerdere wedstrijden hebben gefloten. Top!!!

Op de foto de trotse winnaar Gerard van Houten.

Corona protocol

Beste sportvrienden,

Het nieuwe seizoen gaat gelukkig weer beginnen, echter niet geheel op de manier zoals we het vanuit het verleden gewend zijn en graag zouden willen.

Het Corona virus is nog altijd onder ons en maakt dat we ons nog steeds alert en conform de regels zullen moeten gedragen.

Sleutelwoorden hierbij zijn wat mij betreft “Gezond Verstand” 

Wanneer wij dit met z’n allen gebruiken moet het mogelijk zijn op een verantwoorde manier voorzichtig het voetballen weer op te pakken. Zodat het veilig is, voor onze leden, onze gasten, de begeleiding, het publiek maar vooral ook voor onze vrijwilligers.

Het blijft voor mensen van 18 jaar en ouder belangrijk de 1.5 meter te handhaven. Dit is de belangrijkste maatregel om verspreiding van het corona virus tegen te gaan. Alleen op het veld mogen spelers van 18 jaar en ouder binnen 1.5 meter van elkaar komen. Elders op het sportcomplex en overal in het clubgebouw dient 1.5 meter afstand gehouden te worden.

Voor een goede veiligheid van ons allemaal hebben we een aantal gedragsregels opgesteld voor het gebruik van de kantine en voor de het gedrag in kleedkamers en op en rond de velden,

Voor kantine, overkapping en het deel voor de kleedkamers gelden de volgende regels:

bij betreden van de kantine verplicht handen reinigen bij de desinfectiezuil

bij binnenkomst in de kantine, naam/telefoonnummer noteren op de presentielijst

gebruik in de kantine zoveel als mogelijk de looplijnen en gemarkeerde vakken bij de bar

bij nuttigen consumpties is het verplicht te gaan zitten aan de tafels op 1.5 meter afstand

in de kantine niet staan of staande groepsvorming, na bestelling gaat u zitten of naar buiten

mensen die tot hetzelfde gezin behoren mogen binnen 1.5 meter van elkaar zitten

volg instructies van barpersoneel en toezichthouders op

betalen kan alleen met PIN

in de toiletten slechts 1 persoon tegelijk toegestaan

gooi al uw afval in de daarvoor bestemde bakken. Laat uw afval niet slingeren!

breng lege flesjes terug en plaats ze in de daarvoor geplaatste kratten

Het is dus niet toegestaan tafels in de kantine tegen elkaar aan te schuiven en met een groep binnen 1.5 meter te gaan zitten.

Als alle stoelen in de kantine bezet zijn dan mag er niemand anders meer naar binnen, dan alleen voor het halen van een consumptie aan de bar vanuit de daarvoor op de vloer gemarkeerde vakken. (1 pers. per vak)

We zijn ons er van bewust dat de ruimte in de kantine beperkt is (op dit moment circa 20m zitplaatsen), echter voor een ieders veiligheid is het van belang bovenstaande regels op te volgen.

Voor de velden gelden de volgende regels:

respecteer de 1,5 meter onderlinge afstand zowel binnen als buiten. Dus ook rondom de velden!

reservespelers en teamofficials boven de 18 jaar moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden, ook op de reservebank.bij betreden van de kantine handen s.v.p. reinigen bij de desinfectiezuil

Voor gebruik van de kleedkamers gelden de volgende regels:

per team zijn er twee kleedruimten beschikbaar

er mogen maximaal 8 volwassen tegelijk in de kleedkamer verblijven

na het omkleden alle kleding in de tassen en mee nemen naar het veld zodat de kleedruimte beschikbaar zijn voor andere teams

i.v.m. de veiligheid kan er tot nader order niet gedoucht worden

Daarnaast gelden uiteraard de algemene regels:

bij ziekte verschijnselen niet komen (en een corona test afnemen)

regelmatig handen wassen

geen handen schudden

hoesten, niezen of kuchen in de elleboog

Bovenstaande regels zijn in overleg tussen de besturen van het Dorpshuis en V.I.O.D. tot stand gekomen, wij zijn er van overtuigd dat wanneer een ieder zijn/haar medewerking verleent wij gezamenlijk verantwoord kunnen sporten.

Aankomende weken kijken we aan of we, wanneer een ieder zich aan de regels houdt, we de faciliteiten kunnen uitbreiden. Blijkt echter dat bovengenoemde regels niet opgevolgd worden en we geen veilige omgeving kunnen bieden behouden wij ons het recht voor beperkingen op te leggen. Dit kan zijn het niet langer schenken van alcoholische dranken of zelfs het sluiting van de kantine.

Wij gaan er vanuit dat het zover niet hoeft te komen,

Namens bestuur V.I.O.D.

Albert de Ouden

Julian Bouwman VIOD Clubtopscorer 2019-2020

JO12 speler Julian Bouwman is de VIOD clubtopscorer van het seizoen 2019-2020 geworden. Een vreemd seizoen dat in maart abrupt werd afgebroken door de corona crisis. Julian is hiermee de opvolger van Pleun Schuurman. Julian wist, ondanks het relatief korte seizoen, toch nog 21 keer de vijandelijke keepers te passeren. Collega speler van de JO12 Youri Simon werd tweede, hij wist tot 15 doelpunten te komen. Eerste elftal speler en oud VIOD clubtopscorer Leon Noordermeer legde beslag op de derde plek met 14 doelpunten.

In totaal wisten alle VIOD teams afgelopen seizoen toch nog 397 doelpunten te maken. De meeste doelpunten vielen te noteren bij de JO9-1 die maar liefst 119 keer de keeper van de tegenpartij wisten te verschalken, op ruime afstand  gevolgd door de JO12 met 59 doelpunten.

Hierna de top 24 van de 28-ste editie van de VIOD clubtopscorerslijst

1      Julian Bouwman                        (JO12)        21

2      Youri Simon                               (JO12)        15

3      Leon Noordermeer                   (1e)              14

4      Lucas Renee                              (JO15)        12

5      Mirthe Hoitsma                        (VR)             9

6      Lars Liersen                               (1e/2e /3e)       8

7      Maxim Kastrop                         (1e)                7

Joris Remerink                                  (2e)                7

Sylvian v.d. Schaft                           (JO12)          7

Hugo Vink                                         (35+)             7

11     Timo Frederiks                       (JO19)          6

Patrick van Loenen                         (35+)             6

Luuk Wijnen                                    (JO12)          6

14     Olaf Faulhaber                      (JO15)          5

Stijn Kalisvaart                               (JO19)          5

Dick Romijn                                     (2e)                5

Danny v.d. Schaft                           (JO11)          5

Tobias v.d. Tol                                 (1e)                5

Tom Verhoeff                                 (JO19)          5

20     Thomas de Graaf                (1e)                4

Ties de Haas                                  (JO12)         4

Bas Hauwert                                 (3e)                4

Daniel v.d. Knaap                        (JO15)          4

Pleun Schuurman                       (JO12)          4

De doelpuntenmakers van de JO9 zijn niet opgenomen in deze topscorerslijst in verband met het niet competitive karakter van hun competitie.

Op de foto de trotse Julian Bouwman samen met vader Bernard die in het verleden maar liefst 3x VIOD clubtopscorer wist te worden.

Ome Gert Vink 80 jaar!

Afgelopen 4 juli heeft ome Gert Vink de mooie leeftijd van 80 jaar weten te bereiken. Vanwege het corona virus kon het deze keer niet al te uitbundig gevierd worden maar om het zomaar voorbij te laten gaan, dat kon natuurlijk ook niet.

Daarvoor heeft Gert teveel betekent voor onze mooie club. En nog steeds is Gert actief voor VIOD. Bij alle thuiswedstrijden van het eerste elftal van VIOD vervult hij de rol van gastheer en ontvangt hij de tegenpartij en de scheidsrechter van dienst.

In kleine kring en onder het genot van een kopje koffie met gebak werd Gert in Café ’t Kikkertje in het spreekwoordelijke zonnetje gezet. Gert nog van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze mooie mijlpaal en we hopen nog jaren van je te mogen genieten.

 

Indeling Jeugd 2020-2021

Beste leden, ouders en begeleiders,

Na een abrupt einde van het seizoen en later een voorzichtige doorstart in de vorm van trainingen zijn we inmiddels zover dat de indeling van de jeugd weer rond is.

Door wat opzeggingen werd het ook dit jaar weer een flinke puzzel maar uiteindelijk zijn we erin geslaagd om weer 6 jeugdteams samen te stellen.

Voor een paar spelers verandert er iets t.o.v. het afgelopen seizoen maar er zijn geen grote opsplitsingen van teams aan de orde.

Enkele teams zijn krap bezet en we hopen dat er deze zomer nog wat transfers plaats vinden en de teams op volle sterkte komen.

Ieder lid die een nieuw lid aanbrengt krijgt een mooi VIOD trainingsshirt cadeau. Het nieuwe lid moet bij aanmelding op de website de naam van het VIOD lid vermelden dan weten wij wie er een shirt moet krijgen.

Klik op deze link voor de nieuwe team indelingen >> Team indeling 2020-2021

We hopen dat we in september van start kunnen en als de situatie het toelaat zullen we dat dit jaar ook weer doen middels een ‘seizoen aftrap’. Zodra wij daarover meer weten zullen we dit via website, nieuwsbrief en leiders communiceren.

Fijne zomervakantie en tot in september op de velden,

Technische commissie csv VIOD

Indelen Jeugdteams 2020-2021

Het is inmiddels mei en ondanks dat er niet gevoetbald wordt zijn we bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Dit betekent dat de jeugdspelers ingedeeld moeten worden in de jeugdteams voor volgend seizoen.

De insteek is om zoveel mogelijk ongewijzigd blijft maar hier en daar zal er toch wat veranderen. Zo hebben we jammer genoeg te maken met een aantal opzeggingen en zal onze O12 volgend seizoen O13 worden en op een groot veld gaan spelen (en dus meer spelers in het team nodig hebben)

Begin juni zullen we met de voorlopige indeling komen en hopen dat we tot die tijd nog wat nieuwe leden mogen verwelkomen.

Wij vragen hiervoor de steun van onze spelers want jullie hebben wellicht vriendjes en vriendinnetjes die het leuk vinden om met jullie te gaan voetballen bij onze mooie club.

Voor ieder lid die een nieuwe speler aanbrengt ligt er een supercool VIOD trainingsshirt klaar. Opgeven kan via de website en vraag het nieuwe lid om jouw naam te vermelden zodat wij weten dat wij voor jou zo’n shirt kunnen verzorgen.