c.s.v. VIOD 50 jarig JUBILEUM PROGRAMMA 11 juni 2022

HELP!!! HET VOORTBESTAAN VAN csv VIOD!!!

Help! We strijden, samen met de andere voetbalverenigingen in Stichtse Vecht voor een betere kwaliteit en toegankelijkheid van onze sportvelden. Onze toekomst staat op het spel!. Wil je onze petitie gericht aan de gemeente, ondertekenen? Alvast bedankt, namens het bestuur.

Ga naar onze website https://voetbalverenigingenstichtsevecht.nl, en teken de petitie!

 

Overlijden Herman “Harm” van der Schaft.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Herman “Harm” van der Schaft.

Harm heeft zich in het verleden zeer verdienstelijk gemaakt als speler van het 3e elftal waarin hij tot op zeer hoge leeftijd actief was. Daarnaast was Harm in de jaren 80 van de vorige eeuw één van de eerste shirtsponsors van het 1e elftal. Na zijn imposante carrière als speler is Harm ook nog elftalleider geweest van achtereenvolgens het 2e, het 3e en het 4e elftal.

We koesteren mooie herinneringen aan Harm en wensen zijn familie en overige nabestaanden veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

Harm, rust zacht.

Algemene Ledenvergadering Maandag 25 oktober 2021

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Maandag 25 oktober om 20.00 uur is de 50-ste Algemene Ledenvergadering van csv VIOD in het Dorpshuis De Veenkluit. De ledenvergadering is het platform om mee te praten over de toekomst van de club en hier kan je, i.p.v. aan de bar of langs de lijn, je onvrede over bepaalde zaken aangeven en dan ook meedenken over oplossingen.

De vergadering zal worden gehouden in een opstelling die coronaproof is.

De vergadering start om 20.00 uur en zal volgens traditie worden afgesloten met “Het rondje van de penningmeester”.

Zie hieronder de agenda:

 • Opening
 • Mededelingen/ingekomen stukken
 • Notulen vergadering 22 maart 2021
 • Samenvatting over het seizoen 2020/2021
 • Vooruitblik seizoen 2021/2022
 • Nieuwe huisvesting
 • Harmonisatie velden
 • 50-jarig jubileum
 • Vrijwilligers voor bardiensten en andere taken
 • Financieel jaarverslag 2020/2021
 • Begroting 2021/2022
 • Verslag Kascontrolecommissie 2020/2021 (Julia Barte en Gerard Noordermeer)
 • Verkiezing kascontrolecommissie 2021/2022 (Julia Barte aftredend)
 • Contributie 2021/2022
 • Wijzigingen in het bestuur;
       Aftredend:
  Liane van Houten (herkiesbaar)

Edwin van Loenen (herkiesbaar)

 • Rondvraag
 • Sluiting

We hopen je op 25 oktober te mogen begroeten.

Het bestuur

 

VIOD CLUBTOPSCORERSLIJST ALLER TIJDEN (TOP 3)

In het kader van het aanstaande 50-jarig jubileum van VIOD publiceren wij in een aantal afleveringen de Top 50 van de VIOD clubtopscorerslijst aller tijden. Alle doelpuntenmakers van de afgelopen 29 jaargangen van de topscorerslijst zijn bij elkaar opgeteld. Deze keer de laatste aflevering met daarin de Top 3. Het betreft drie spelers die al hun hele voetbalcarrière bij VIOD actief zijn en op dit moment deel uitmaken van de selectie. Samen zijn deze drie kanjers  goed voor maar liefst 1.068 doelpunten.

1 Leon Noordermeer 364
2 Dick Romijn 359
3 Sjoerd v.d. Vaart 345

 

In totaal wisten 545 VIOD spelers maar liefst 17.650 keer te scoren de afgelopen 29 seizoenen. We hopen in augustus weer aan een normaal voetbalseizoen te kunnen beginnen. Op naar de 20.000 !!!

 

Op de foto’s van boven naar onder: Dick Romijn, Leon Noordermeer en Sjoerd v.d. Vaart.

VIOD CLUBTOPSCORERSLIJST ALLER TIJDEN deel 5

In het kader van het aanstaande 50-jarig jubileum van VIOD publiceren wij in een aantal afleveringen de Top 50 van de VIOD clubtopscorerslijst aller tijden. Alle doelpuntenmakers van de afgelopen 29 jaargangen van de topscorerslijst zijn bij elkaar opgeteld. Vorige keer hadden we aangekondigd nu de top 10 te publiceren maar we hebben besloten dit op te knippen in twee delen. Deze keer de nummers nummers 4 t/m 10 en in de volgende en laatste aflevering de top 3.

 

4 Wesley de Bree 313
5 Dylo van Houten 286
6 Martin de Waal 282
7 Rutger Verhoef 274
8 Tim van Ginkel 247
9 Marco Oudshoorn 243
10 Lars Liersen 239

 

Volgende week dus de Top 3, wie durft een voorspelling te wagen?

Op de foto de nummer 5 van de lijst, Dylo van Houten goed voor maar liefst 286 treffers. Dylo komt uit een echte VIOD familie. Moeder Liane maakt deel uit van het bestuur, vader Gerard was in het verleden jeugdleider en coach van de veteranen, tegenwoordig is hij clubscheidsrechter bij VIOD. Broer Devin was in het verleden een gewaardeerd selectiespeler en daarnaast ook clubscheidsrechter.

VIOD CLUBTOPSCORERSLIJST ALLER TIJDEN deel 4

VIOD CLUBTOPSCORERSLIJST ALLER TIJDEN

In het kader van het aanstaande 50-jarig jubileum van VIOD publiceren wij in 5 afleveringen de Top 50 van de VIOD clubtopscorerslijst aller tijden. Alle doelpuntenmakers van de afgelopen 29 jaargangen van de topscorerslijst zijn bij elkaar opgeteld. Deze week de nummers 11 t/m 20.

 

11 Patrick van Loenen 234
12 Devin van Houten 228
13 Rutger de Graaf 219
14 Maxim Kastrop 202
15 Jan Gaasenbeek 201
16 Jort v.d. Oosten 200
17 Bernard Bouwman 177
18 Ruben de Bree 173
19 Tycho van Houten 161
20 Maurizio v.d. Linden 152

 

Volgende week de Top 10, benieuwd welke namen daar in staan? Blijf het volgen!!!

Op de foto de nummer 15 van de lijst, good old Jan Gaasenbeek. Jan was in zijn lange loopbaan bij VIOD maar liefst goed voor 201 doelpunten, waarvan 41 in het 1e elftal van VIOD.

VIOD CLUBTOPSCORERSLIJST ALLER TIJDEN deel 3

VIOD CLUBTOPSCORERSLIJST ALLER TIJDEN

Zoals al eerder gememoreerd dit seizoen helaas geen VIOD clubtopscorerslijst. Door de corona crisis zijn er simpelweg te weinig wedstrijden gespeeld om tot een eerlijke lijst te kunnen komen.

Omdat VIOD binnenkort 50 jaar bestaat leek het ons wel leuk om de Top 50 aller tijden te publiceren. Alle doelpuntenmakers van de afgelopen 29 topscorerslijsten zijn bij elkaar opgeteld. Deze week zijn de nummers 21 t/m 30 aan de beurt.

Volgende week de nummers 11 t/m 20 en zo naderen we al snel de top 10. Blijf het volgen de komende weken.

 

21 Joris Remerink 151
22 Pim v.d. Bunt 150
23 Niels van Leeuwen 149
24 Jordi Burggraaf 148
25 Jens van Seumeren 146
26 Max Klaassen 145
27 Maurits Hofman 144
28 Jort Hoitsma 143
29 Mike Both 141
29 Martijn v.d. Neut 141

 

Op de foto de nummer 21 Joris Remerink. Joris is één van de vier spelers die het gelukt is meer dan 100 doelpunten te maken voor het 1e elftal van VIOD. Hij vindt zich in het selecte gezelschap van Dick Romijn, Marcel v.d. Berg en Patrick van Loenen.

Voorstel harmonisatiebeleid Clubs

Teamindeling Jeugd 2021-2022

Saarloos Thijs T. JO12
Schaft Danny R.R.S. van der JO12
Seumeren Maureen A.M.W.C. van JO12
Vaart Teun T. van der JO12
Werkhoven Niels N. van JO12
Wijnen Luuk L. JO12
Barneveld Milan M van JO12
Boom Mark M JO12
Hofman Julius J. JO12
Oostrum Stijn S. van JO12

 

Bouwman Matthijs M. O10
Bunt Andre A. van den O10
Heijen Levi L O10
Verheul Niels N O10
Gellman Benjamin B. O10
Vaart Niek N van der O10
Wijnen Wiebe W O10
Groeneveld Thomas T O10
Hardeman Micha M O10
Barneveld Naud N van O10

 

Boven Thomas T. O8
Bree Sil S de O8
Dijkkamp Luuk L O8
Heijen Dante D O8
Jong Fay F de O8
Kroon James J O8
Landt Sava S op ’t O8
Zijtveld Sieb S van O8