Van de voorzitter….

Beste leden,

Terwijl sommigen nog genieten van een lekkere vakantie met mooi of minder mooi weer zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen alweer in volle gang. Voor mijn gevoel zijn wij als bestuur dit seizoen niet echt met “zomerstop” gegaan. De ontwikkelingen rondom beheer van en de plannen met betrekking tot de verhuizing van het dorpshuis naar het deel leegstaande school en de problemen met het onderhoud van onze velden vergden ook in de vakantie onze aandacht.

Hoog tijd om jullie vanuit het bestuur bij te praten over al deze zaken.

Allereerst natuurlijk het belangrijkste, het voetbal.

Het nieuwe seizoen staat voor de deur, de selectie is al gestart en over een paar weken starten de trainingen voor de jeugd alweer. Een nieuw seizoen met een nieuwe jeugdindeling en een nieuwe spelopzet bij de jongste jeugd. Deze nieuwe spelopzet  zal in het begin wel even wennen zijn.  Dit jaar helaas geen meisjeselftal meer bij VIOD. In verband met de leeftijd van onze dames en daarmee gepaard gaande overgang naar senioren, studie, zaterdagbaantjes, etc. is dit elftal helaas uit elkaar gevallen. Jammer voor hen en voor ons maar ook voor het meisjesvoetbal in het algemeen. Bij veel verenigingen zie je dit gebeuren, ook bij de jongens trouwens. Misschien dat het succes van de Oranjevrouwen bijdraagt aan een verbreding van het meisjesvoetbal waardoor er een zelfde piramide van teams ontstaat zodat indeling op leeftijd maar daarna ook op kwaliteit kan worden gemaakt. Bij de jongens is een en ander makkelijker op te vangen en kunnen diegene die willen blijven voetballen in diverse senioren elftallen worden ingepast. Blijft een feit dat het jammer is dat niet alle jeugd doorstroomt naar de senioren. De selectie is afgelopen weken voorzichtig gestart met de training, ook hier veranderingen ten opzichte van afgelopen seizoen. Met de spelersgroep, trainer en begeleiding van de selectie zijn nog voor de zomerstop afspraken gemaakt over discipline en motivatie binnen deze groep. Op sportief gebied is er door deze talentvolle groep zoveel meer te bereiken, als de wil daar is. Ik hoop dat een ieder de gemaakte afspraken ook nakomt. Kort gezegd zijn we een weg in geslagen waarbij we kwaliteit boven kwantiteit stellen. We moeten ons realiseren dat we op een vereniging zitten en dat we daarmee ook een verplichting zijn aangegaan. Een verplichting aan je teamgenoten en begeleiding, maar ook met jezelf. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de selectie…..

Dan onze velden. 

Zonder te veel in detail te treden, komt het er op neer dat we nog niet “laaiend” enthousiast zijn over de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden van de door de gemeente nieuw gecontracteerde aannemer. Dit heeft er in geresulteerd dat wij de afgelopen drie maanden wekelijks hebben moeten mailen, bellen en diverse afspraken ter plaatse hebben gehad met de verantwoordelijke van de gemeente en aannemer om toch enig resultaat te krijgen. Uiteindelijk ligt het hoofdveld er nu redelijk bij, maar het trainingsveld is absoluut nog niet wat je mag verwachten na een zomerstop en periode van onderhoud. Voorlopig zullen we daarom het trainingsveld nog zoveel als mogelijk met rust laten en waar mogelijk op het hoofdveld trainen. Wij blijven de verrichtingen van de aannemer op de voet volgen en aansturen.

Als laatste het dorpshuis, ons onderkomen.

Hier spelen twee zaken;

Enerzijds het wegvallen van het grootste deel subsidie vanuit de gemeente, waar het ontslag van “onze beheerder” Kees het uiteindelijke gevolg van was. Anderzijds de verhuisplannen van het Dorpshuis naar het leegstaande deel van de school en de plannen over de herinrichting van het terrein ter plaatse van het huidige dorpshuis en daaromheen.

Om met het laatste te beginnen, zoals jullie in de sociaalmedia kunnen lezen nemen deze plannen definitieve vormen aan. Als bestuur staan wij hier zeker positief tegenover. Het dorpshuis in zijn huidige vorm is als gebouw niet meer van deze tijd. Overstap naar het leegstaande en inmiddels verpauperde deel van de school ernaast is daarom ook een logische. De plannen die er nu liggen zijn op een paar punten na wat ons betreft prima en dragen er toe bij dat er straks weer een “huis voor het dorp” maar zeker ook een onderkomen voor ons als vereniging staat waar we tot 2050 mee Vooruit kunnen. Denk hierbij aan een fris deels nieuw en opgeknapt gebouw wat efficiënter is ingedeeld, makkelijker is schoon te houden en vooral energiezuiniger, waarbij je moet denken aan betere isolatie en kunt denken aan bijvoorbeeld zonnepanelen op de daken.

Wij gaan nog met het bestuur van het Dorpshuis in gesprek over bovengenoemde punten namelijk, het nu beoogde aantal kleedruimten, kleedruimte scheidsrechter, de toegang naar het veld en het speelplein wat nu op het veld is bedacht.

Dan het “beheer” van het Dorpshuis.

Om te beginnen is niet het feit dat we zelf een en ander moeten gaan regelen het meest vervelende gevolg van het wegvallen van de subsidie. Het meest vervelende is het voor Kees wiens functie hierdoor is weg bezuinigd. Gelukkig heeft Kees inmiddels een andere baan, maar buiten alles wat hij voor onze vereniging betekende en regelde als beheerder zullen wij hem (ik in ieder geval) missen omdat hij gewoon Kees was. Met al zijn hebbelijkheid maar ook zijn (kleine) onhebbelijkheden stond hij altijd voor ons klaar. Kees, ik weet dat er nog een officieel afscheid komt, maar via deze weg wil ik je namens VIOD van harte bedanken voor de afgelopen jaren. We gaan je missen!!!!

Maar hoe nu verder?

De afgelopen maanden zijn er een aantal gesprekken geweest tussen de gebruikers van het dorpshuis en het bestuur van het dorpshuis. Vele opties zijn op tafel gekomen en er ook weer vanaf geschoven. Van overname van de gehele exploitatie door onze vereniging tot enkel het aanleveren van vrijwilligers ten behoeve van bardiensten.  Concrete ideeën hoe vanaf september het beheer ingevuld kan worden, wordt op dit moment besproken en verder uitgewerkt.

Inbreng en inzet van ons als vereniging om het dorpshuis en daarmee ons clubhuis levensvatbaar te maken kan volgens mij een win/win situatie opleveren waardoor wij onze contributie op een aanvaardbaar niveau kunnen houden en waarbij we tegelijkertijd een gezellig huis van het dorp en clubhuis hebben.

Ik realiseer mij dat bovenstaande nogal wat voor onze vereniging betekent. Deze veranderingen zijn echter noodzakelijk voor het voortbestaan van ook ons onderkomen.

Om meer in detail uitleg te geven over bovenstaande is er door het bestuur van het dorpshuis een vrijwilligersavond georganiseerd op dinsdag 22 augustus om 20.00 uur in het dorpshuis.

Als je wilt helpen, of denkt dat je misschien wel iets kunt betekenen, kom dan even langs en laat je voorlichten of stel je vragen. We hebben echt mensen nodig die af en toe een paar uurtjes in willen springen. Doe je het niet voor VIOD, dan misschien voor een andere vereniging of het behoud van het dorpshuis.

Ik reken op jullie!!!!

Al met al een nieuw seizoen met veel uitdagingen, op sportief en op maatschappelijk gebied, maar vooral veel kansen, kansen op Vooruitgang en dat is uiteindelijk ons doel.

Maak er een mooi seizoen van.

Met vriendelijke groet,

Albert den Ouden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *