Corona protocol

Beste sportvrienden,

Het nieuwe seizoen gaat gelukkig weer beginnen, echter niet geheel op de manier zoals we het vanuit het verleden gewend zijn en graag zouden willen.

Het Corona virus is nog altijd onder ons en maakt dat we ons nog steeds alert en conform de regels zullen moeten gedragen.

Sleutelwoorden hierbij zijn wat mij betreft “Gezond Verstand” 

Wanneer wij dit met z’n allen gebruiken moet het mogelijk zijn op een verantwoorde manier voorzichtig het voetballen weer op te pakken. Zodat het veilig is, voor onze leden, onze gasten, de begeleiding, het publiek maar vooral ook voor onze vrijwilligers.

Het blijft voor mensen van 18 jaar en ouder belangrijk de 1.5 meter te handhaven. Dit is de belangrijkste maatregel om verspreiding van het corona virus tegen te gaan. Alleen op het veld mogen spelers van 18 jaar en ouder binnen 1.5 meter van elkaar komen. Elders op het sportcomplex en overal in het clubgebouw dient 1.5 meter afstand gehouden te worden.

Voor een goede veiligheid van ons allemaal hebben we een aantal gedragsregels opgesteld voor het gebruik van de kantine en voor de het gedrag in kleedkamers en op en rond de velden,

Voor kantine, overkapping en het deel voor de kleedkamers gelden de volgende regels:

bij betreden van de kantine verplicht handen reinigen bij de desinfectiezuil

bij binnenkomst in de kantine, naam/telefoonnummer noteren op de presentielijst

gebruik in de kantine zoveel als mogelijk de looplijnen en gemarkeerde vakken bij de bar

bij nuttigen consumpties is het verplicht te gaan zitten aan de tafels op 1.5 meter afstand

in de kantine niet staan of staande groepsvorming, na bestelling gaat u zitten of naar buiten

mensen die tot hetzelfde gezin behoren mogen binnen 1.5 meter van elkaar zitten

volg instructies van barpersoneel en toezichthouders op

betalen kan alleen met PIN

in de toiletten slechts 1 persoon tegelijk toegestaan

gooi al uw afval in de daarvoor bestemde bakken. Laat uw afval niet slingeren!

breng lege flesjes terug en plaats ze in de daarvoor geplaatste kratten

Het is dus niet toegestaan tafels in de kantine tegen elkaar aan te schuiven en met een groep binnen 1.5 meter te gaan zitten.

Als alle stoelen in de kantine bezet zijn dan mag er niemand anders meer naar binnen, dan alleen voor het halen van een consumptie aan de bar vanuit de daarvoor op de vloer gemarkeerde vakken. (1 pers. per vak)

We zijn ons er van bewust dat de ruimte in de kantine beperkt is (op dit moment circa 20m zitplaatsen), echter voor een ieders veiligheid is het van belang bovenstaande regels op te volgen.

Voor de velden gelden de volgende regels:

respecteer de 1,5 meter onderlinge afstand zowel binnen als buiten. Dus ook rondom de velden!

reservespelers en teamofficials boven de 18 jaar moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden, ook op de reservebank.bij betreden van de kantine handen s.v.p. reinigen bij de desinfectiezuil

Voor gebruik van de kleedkamers gelden de volgende regels:

per team zijn er twee kleedruimten beschikbaar

er mogen maximaal 8 volwassen tegelijk in de kleedkamer verblijven

na het omkleden alle kleding in de tassen en mee nemen naar het veld zodat de kleedruimte beschikbaar zijn voor andere teams

i.v.m. de veiligheid kan er tot nader order niet gedoucht worden

Daarnaast gelden uiteraard de algemene regels:

bij ziekte verschijnselen niet komen (en een corona test afnemen)

regelmatig handen wassen

geen handen schudden

hoesten, niezen of kuchen in de elleboog

Bovenstaande regels zijn in overleg tussen de besturen van het Dorpshuis en V.I.O.D. tot stand gekomen, wij zijn er van overtuigd dat wanneer een ieder zijn/haar medewerking verleent wij gezamenlijk verantwoord kunnen sporten.

Aankomende weken kijken we aan of we, wanneer een ieder zich aan de regels houdt, we de faciliteiten kunnen uitbreiden. Blijkt echter dat bovengenoemde regels niet opgevolgd worden en we geen veilige omgeving kunnen bieden behouden wij ons het recht voor beperkingen op te leggen. Dit kan zijn het niet langer schenken van alcoholische dranken of zelfs het sluiting van de kantine.

Wij gaan er vanuit dat het zover niet hoeft te komen,

Namens bestuur V.I.O.D.

Albert de Ouden

https://www.instagram.com/csvviod/
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.