27 okt – Alg. Ledenververgadering

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Vrijdag 27 oktober om 20.00 uur  is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van VIOD in Dorpshuis De Veenkluit.

Vorige jaar zagen we wederom een matige opkomst maar kijkend naar de ontwikkelingen in en rond ons onderkomen “Het Dorphuis” hopen we dat meer leden/ouders zich geroepen voelen om nu toch ook eens deel te nemen aan deze vergadering.
De ledenvergadering is het platform om mee te praten over de toekomst van de club en hier kan je,  i.p.v. aan de bar of langs de lijn, je onvrede over bepaalde zaken aangeven en dan ook meedenken over oplossingen.

De vergadering start om 20.00 uur en zal volgens traditie worden afgesloten met “Het rondje van de penningmeester” .

Zie hieronder de agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen/ingekomen stukken
 3. Notulen van de vergadering van 28 oktober 2016
 4. Samenvatting over het seizoen 2016/2017
 5. Vooruitblik op het seizoen 2017/2018
 6. Financieel jaarverslag 2016/2017
 7. Begroting 2017/2018
 8. Verslag van de kascontrolecommissie 2016/2017
 9. Verkiezing kascontrolecommissie 2017/2018
 10. Contributie
 11. Wijzigingen in het bestuur
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

We hopen u allen op 27 oktober te mogen begroeten.

Het bestuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *