Overlijden Herman “Harm” van der Schaft.

18 november 2021

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Herman “Harm” van der Schaft.

Harm heeft zich in het verleden zeer verdienstelijk gemaakt als speler van het 3e elftal waarin hij tot op zeer hoge leeftijd actief was. Daarnaast was Harm in de jaren 80 van de vorige eeuw één van de eerste shirtsponsors van het 1e elftal. Na zijn imposante carrière als speler is Harm ook nog elftalleider geweest van achtereenvolgens het 2e, het 3e en het 4e elftal.

We koesteren mooie herinneringen aan Harm en wensen zijn familie en overige nabestaanden veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

Harm, rust zacht.